Girls Varsity Soccer

vs.
Maloney
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
vs.
Conard
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
vs.
Bloomfield
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
W 8-0
vs.
Simsbury
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
T 1-1
vs.
Hartford Public
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
Cancelled
CANCELLED
vs.
Conard
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
W 5-0
vs.
Hall
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
L 2-1
vs.
Enfield
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
Cancelled
CANCELLED
vs.
Hartford Public
Away
Hartford Public High School-Soccer Field
Cancelled
CANCELLED
vs.
Hall
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
W 3-1
Tournament
vs.
Simsbury
Home
Northwest Catholic High School (Primary)-Neil J. Brewer Field
Tournament

Teams

State Championships

2009 - Class M State Champions
2011 - Class M State Champions
2012 - Class M State Champions
2015 - Class M State Champions