Meet the Team

Advancement Team

Donna Colliton

Donna Colliton

Director of Advancement
Fr. Michael Dolan

Fr. Michael Dolan

President

Karen Hedman

Advancement Administrator
Michelle Kiley

Michelle Kiley

Associate Director of Advancement
Francis Laffin

Francis Laffin

Advancement Officer, Liaison to South Catholic Alumni, Religion Teacher